Welkom bij groepspraktijk Korbeek.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van onze praktische werking.

Secretariaat
Bespreken resultaten
Raadpleging
Huisbezoeken

Ons secretariaat is elke werkdag open van 8u tot 12u. Je kan onze medewerkster Anne telefonisch bereiken (016 46 18 28) voor administratieve vragen, om een consultatie te boeken of een huisbezoek aan te vragen. Huisbezoeken voor de dag zelf worden bij voorkeur voor 12 u aangevraagd, zodat wij onze werkdag goed kunnen plannen. Je kan ook op het secretariaat terecht voor het ophalen van documenten als dit vooraf met je arts afgesproken werd.

Tussen 12 u en 13u kan je één van de huisartsen bereiken (016 46 18 28) voor het bespreken van resulaten (bloedresultaten, beeldvorming,…). Voor het opmaken van medicatievoorschriften, attesten en verwijsbrieven, vragen we op raadpleging te komen. Bereid je raadpleging goed voor, zodat je de nodige attesten en voldoende voorschriften kan aanvragen.

Tussen 13u en 18u is het secretariaat gesloten en houden de artsen raadpleging. Tijdens dit moment van de dag willen we de telefoons graag beperken en vragen we enkel contact op te nemen voor dringende medische zaken.

Een raadpleging boeken, kan op elk moment online via de startpagina van deze website. Heb je dringend nood aan een consultatie, maar vind je online bij geen enkele arts een beschikbare afspraak? Bel ons zeker op zodat we telefonisch kunnen overleggen en een geschikt moment vastleggen. Aan ernstige symptomen of klachten geven wij steeds voorrang.

Ben je niet ernstig ziek, maar heb je wel een onbekwaamheidsattest nodig voor het werk of voor school, dan neem je toch best ook tijdig contact op (uiterlijk de tweede dag van onbekwaamheid). Er kunnen immers geen afwezigheidsattesten gemaakt worden met terugwerkende kracht.

Andere administratieve zaken zoals voorschriften of verzekeringsattesten zullen nooit tijdens een dringende consultatie kunnen afgehandeld worden. Daarvoor plan je best tijdig een reguliere afspraak.

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die immobiel zijn. Heb je een huisbezoek nodig voor de dag zelf, geef dit dan liefst voor 12 u door aan Anne. Je kan voor acute huisbezoeken niet kiezen welke arts bij je langskomt. Voor een chronische opvolging aan huis, kan je wel afspreken met je arts van voorkeur.